Zaw Gyi - Unicode | Office Files Converter

Plain Text Converter များကို အသုံးပြုခြင်းထက် 90% အချိန်ကုန်ပိုသက်သာစေပါသည်။ ၈ မိနစ်ခန့် အချိန်ပေးလုပ်ရမည့် ကိစ္စများကို ၁ မိနစ်လောက်နှင့်ပြီးစီးနိုင်ပြီ။ ၎င်းသည့် အလုပ်နည်းချိန်တွင်မသိသာသောလည်း ပြောင်းလဲရမည့် ဖိုင်များပြားသည့်အခါ သိသာပါသည်။ တစ်နေကုန်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့် ၈ နာရီခန့် အချိန်ပေးလုပ်ရမည့် ကိစ္စများကို ၁ နာရီအတွင်းပြီးစီးနိုင်ပါသည်။

Conver Office Files

Zaw Gyi - Unicode | Plane Text Converter

Plain Text Converter

Plane Text Converter